Archív 2015/2016

Úspechy v Biologickej olympiáde

Biologická olympiáda je na našej škole stále atraktívna a úspešná súťaž. Napriek tomu, že vo vyšších kategóriách badať v krajských kolách pokles záujmu iných škôl, záujem súťažiacich z našej školy pretrváva.

Viac

Jarný zber papiera

V dňoch 4. 4. (pondelok) – 8. 4. 2016 (piatok) sa uskutoční zber papiera. Papier je možné priniesť ráno 7:00 – 8:00 a poobede 14:00 – 16:00 na školský dvor, prípadne odovzdať priamo v zberných surovinách a priniesť potvrdenie a peniaze. V tomto...

Viac

Dejepisná olympiáda – krajské kolo

31. marca 2016 sa v Trenčíne konalo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovala Terka Hatalová z VIII. A triedy. V jej kategórii súťažilo 17 žiakov – víťazov okresných kôl (za každý okres dvaja). Hoci sa Terka neumiestnila na...

Viac