fbpx

Vynikajúce výsledky v okresnom kole DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

14. 2. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Obidve organizačné zložky našej školy (ZŠ aj gymnázium) dosiahli vynikajúce výsledky. Na olympiáde sa zúčastnili štyria žiaci zo základnej školy (dve dievčatá z IX. A triedy a dvaja chlapci zo VII. A triedy) a dve študentky osemročného gymnázia (z kvarty a tercie). Všetci šiesti zástupcovia našej školy boli úspešnými riešiteľmi. Štyria z nich sa umiestnili na 1. až 3. mieste. Gymnázium získalo dve 1. miesta (v kategórii C a D), základná škola získala 2. miestokategórii E a 3. miesto v kategórii C.

GYMNÁZIUM

Kategória C: Umiestnenie Počet súťažiacich v kategórii

(z toho ÚR)

Dominika Detková (kvarta) 1. miesto

26 (14)

Kategória D:
Valentina Gúčiková (tercia) 1. miesto

24 (11)

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Kategória C: Umiestnenie Počet súťažiacich v kategórii

(z toho ÚR)

Terézia Hatalová (IX. A) 3. miesto

26 (14)

Michaela Bullová (IX. A) 9. miesto

26 (14)

Kategória E:
Jakub Struhačka (VII. A) 2. miesto

26 (8)

Andrej Mazánik (VII. A) 5. miesto

26 (8)

 

Do krajského kola postupujú traja súťažiaci: Dominika Detková, Valentina Gúčiková a Jakub Struhačka. Všetkým šiestim deťom blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a postupujúcim prajeme veľa chuti do ďalšieho štúdia.

Mgr. Martina Grolmusová a Mgr. Katarína Sekrenešová