fbpx

Prímani na duchovnej obnove „putovali k láske“

Naši najmladší gymnazisti sa v dňoch 14.-16. marca 2017 zúčastnili už tradičnej prímanskej duchovnej obnovy, ktorej hlavnou témou bolo „Putujeme k láske“. Do exercičného centra v neďalekom Chrenovci dorazili v sprievode pátra Mareka Kotrasa SchP., triednej učiteľky Zuzany Škrinárovej a animátorov Bašky, Grétky, Ondreja a Tomáša. Čakal ich bohatý trojdňový program: Hravou formou predstavené témy „o troch láskach“ – láske k blížnemu, k Bohu a k sebe samému, voľný čas a športové aktivity, príprava a predstavenie zábavného večerného galaprogramu, workshopy – tanečný, jazykovo-pohybový, potravinársky a chemický, a tiež večerná svätá omša pri sviečkach. Táto duchovná obnova bola vynikajúcou príležitosťou na formovanie triedneho kolektívu a deti podľa ich vlastných slov veľmi obohatila.

Mgr. Zuzana Škrinárová