fbpx

Ocenenie pre pátra provinciála Juraja Ďurneka

Ministerstvo školstva udelilo ďakovný list sv. Gorazda nášmu pátrovi provinciálovi Jurajovi Ďurnekovi.

List bol udelený za významný podiel na rozvoji cirkevného školstva na Slovensku. Sme radi, že máme pátra medzi nami a srdečne mu k oceneniu blahoželáme!

(Mgr. Vladimír Ondrejka)