fbpx

Začiatok školského roka

Začiatok školského roka

Tešíme sa na vás vo štvrtok 2.9. 2021, kedy otvoríme nový školský rok 2021/2022.

Podmienkou nástupu do školy je vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je možné jednoducho elektronicky vyplniť aj cez EduPage.

Program 2.9. 2021

8:00 Sv. omša pre prvákov 1. stupňa ZŠ (páter Janko) 

Ostatné triedy majú tried. hodiny, začíname štátnou hymnou a príhovorom p. riaditeľa

9:00 Sv. omša pre prímu, 1.F, 1.G, 1.H (páter Michal) 

Ostatné triedy idú domov, obed sa v tento deň nevydáva, ŠKD ešte nefunguje. Nezabudnite si priniesť prezuvky.

Stravovanie

V školskej jedálni je možné odoberať obed od firmy Trikostrav (prihláška tu). Prihláška na bezlepkové stravovanie je k dispozícii tu. Podmienkou je potvrdenie od odborného lekára, ktoré sa odovzdáva spolu s vyplnenou prihláškou.

Potvrdzovanie preukážok

Od 16.8.2021 do 31.8.2021 vždy od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Ďalšie potvrdenia na školský rok 2021/2022 vydávame od 2. septembra 2021.

Všetkým žiakom, učiteľom a rodičom prajeme úspešný štart do nového školského roka.

(admin)