fbpx

I am Remarkable

I am Remarkable

Vďaka občianskemu združeniu „Aj ty v IT“ je na Slovensku od roku 2012 široká paleta možností zameraná na podporu dievčat vo svete IT. Naše študentky z 1.G a 2.G mali dnes šancu zúčastniť sa 90 min online workshopu „I am Remarkable“, ktorý viedla Google lektorka Alexandra Foglszinger Janiak. Nosnou témou bolo zdravé sebavedomie dievčat, schopnosť v pravde o sebe hovoriť pozitívne veci.

Som rád, že dievčatá sa po skončení vyjadrovali o workshope veľmi pozitívne a majú záujem sa aj v budúcnosti podobného neformálneho vzdelávania zúčastniť.

(text a foto: Mgr. Vladimír Ondrejka)