fbpx

Návšteva pátra generála

Návšteva pátra generála
V utorok našu školu poctil návštevou páter generál Pedro Aguado (hlavný predstavený rehole Piaristov), ktorý sa bol pozrieť na jednotlivých organizačných zložkách našej školy – nazrel do triedy základnej školy, strednej odbornej školy aj gymnázia.
Veľmi sme sa tešili z jeho prítomnosti a slov povzbudenia.
(text: Mgr. Romana Rusňáková, foto: Erik Ležovič, 4.F)