fbpx

Kreatívne stvárnenia stavby bunky

Kreatívne stvárnenia stavby bunky

Kto chce pochopiť živú prírodu, potrebuje pochopiť jej základný stavebný „kameň“. Aj porozumenie horúcim témam dnešnej doby (vírusová infekcia, princíp fungovania vakcín) je závislé na porozumení bunke. Mnohí z nás na strednej toto učivo radšej preleteli kvôli množstvu nič nehovoriacich pojmov. Absolventi si možno spomenú na viaceré prirovnania, ktorými som sa pokúšal túto zložitosť priblížiť (bunka ako mesto, tvorba bielkovín ako pečenie koláča…).

Z projektu IT Akadémie som získal inšpiráciu a metodiku, ako ísť ďalej. Vďaka tomu žiaci kvinty a 1.G vyrobili z rôznych materiálov modely bunky – niektoré vystihujúce vzhľad bunky, iné boli zasa kreatívnym stvárnením prirovnania štruktúr v bunke k rôznym častiam a budovám mesta na základe ich podobnej funkcie. Žiaci kvinty mali možnosť tvoriť ich v tímoch v škole. Prváci boli toho času v karanténe a robili ich sami, aj ich diela sú hodné obdivu.

(text a foto: Mgr. Marek Šimurka)