fbpx

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo 2021/22

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské  kolo 2021/22

Naši žiaci obhájili veľmi dobre svoje vedomosti v školskom kole olympiády v nemeckom jazyku. Vo svojich kategóriách postupujú do okresného kola:

Daniel Kurek (kvarta) a Tamara Šovčíková (tercia) v kategórii 1B

Adam Borák (sexta) a Ema Ťažiarová (2.G) v kategórii 2A

Andrej Mazánik (3.G) a Daniel Révay (septima) v kategórii 2B

Blahoželáme!

(text: Mgr. Tragorová)