fbpx

Piaristický znak

Piaristický znak

Vidíme ho často v škole, kostole či aj na tejto internetovej stránke. Piaristický znak (erb). Čo to tam je znázornené a čo tie zobrazenia znamenajú ? Povieme si v tomto blogu.

Piaristický znak sa skladá z týchto symbolov : koruna, iniciály gréckych písmen a slnko.

Kráľovská koruna symbolizuje, že Panna Mária je kráľovná ľudí a obzvlášť rehole piaristov.

Pod korunou sú iniciály gréckych písmen M A ( A je vklinené do písmena M). Odkazujú na meno „Mária“ (prvé a posledné písmeno mena).

Pod iniciálami MA sú grécke písmená ΜΡ ΘΥ. M je prvé a P je posledné písmeno gréckeho slova „MITÍR“ („matka“).

ΘΥ sú prvým a posledným písmenom slova ΘΕΟΎ („theu“), čo sa dá preložiť ako „božia“.

Iniciály teda vyjadrujú myšlienku : „Mária, kráľovná neba i zeme, matka božia.“

Iniciály sú obkolesené slnkom, to symbolizuje Krista, ktorý ako slnko osvetľuje temnotu.

Jozef Kalazanský mal v úcte Panny Máriu a na to odkazuje aj piaristický znak.

Veď aj oficiálny názov rehole je : Rád chudobných regulárnych klerikov Matky Božej zbožných škôl.

(autor : Mgr. Juraj Bačišin)