fbpx

Úspech v rétorike

Vo štvrtok 5. mája 2022 sa v Centre voľného času v Prievidzi konalo okresné kolo tradičnej súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Svoje rečnícke schopnosti v ňom predviedli aj dvaja študenti nášho piaristického gymnázia a naozaj veľmi úspešne. Jakub Vážan z prímy si vybojoval 2. miesto v I. kategórii a Lucia Pucherová z kvarty sa umiestnila na 3. mieste v II. kategórii. K dosiahnutým úspechom im srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.

(Predmetová komisia SJL)