fbpx

Podporujeme mladých bádateľov

Podporujeme mladých bádateľov

Naši žiaci počas hodín biológie pravidelne pracujú v biologicko-chemickom laboratóriu našej školy. V moderných priestoroch si zdokonaľujú svoje praktické zručnosti a tímovú spoluprácu. Pod mikroskopom napríklad pozorujú stavbu pokožky listu, stavbu kvetu alebo zblízka vidia časti tela hmyzu (krídlo muchy, ústne orgány komára alebo skákavú končatinu kobylky).

(text a foto: Mgr. Anna Čížová)