fbpx

Bohatá úroda na olympiádach

Bohatá úroda na olympiádach
Všetci žiaci úspešní v okresných kolách predmetových olympiád a súťaží boli 17. 5. 2022 slávnostne ocenení v KaSS v Prievidzi. Našim žiakom srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov. Sme na vás hrdí.
Ocenení žiaci:
Alex Čmelo – 2. miesto v okresnom kole Pytagoriády
Jozef Liener – 1. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády
Andrej Macho – 3. miesto v okresnom kole Pytagoriády
Šimon Macho – 2. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády
Hanka Pucherová – 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády
Sofia Solčányová – 3. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády
Agáta Šmýkalová – 1. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády
Tamara Šovčíková – účastnícky list za Nemeckú olympiádu
Jakub Važan – 2. miesto v okresnom kole Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec