fbpx

Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy

Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy

Zverejňujeme zápisnicu z volieb zástupcov rodičov do Rady školy, ktoré sa uskutočnili 13.9. 2022.

zápisnica z volieb do Rady školy