fbpx

Učme spôsobom, ktorý je zábavný

Učme spôsobom, ktorý je zábavný

Mgr. Katarína Kotríková

Kurz: Game based learning

Dátum: 24.7.-30.7.2022

Miesto: Split – Chorvátsko

Od 24.7. do 30. 7. 2022 som sa zúčastnila kurzu “Game Based Learning“ v prekrásnom historickom meste Split v štáte Chorvátsko. Cieľom kurzu bolo podnietiť účastníkov k zaujímavému učeniu prostredníctvom hier a inovatívnych metód.

Absolvovaním kurzu som získala sebadôveru k učeniu mojich predmetov prostredníctvom hier a gamifikácie. Boli nám predstavené nielen tradičné vyučovacie metódy, ale aj nové nástroje IKT, ktoré boli zamerané na zvýšenie motivácie, angažovanosti, kritického myslenia a zručností pri riešení problémov študentov v procese učenia.

Kurz bol nielen o vzdelávaní, ale aj o spoznávaní sa navzájom a zábave.

(text a foto: Mgr. Katarína Kotríková)