fbpx

Exkurzia Banská Štiavnica

Exkurzia Banská Štiavnica

Dňa 14.10.2022 žiaci tried kvarta a tercia navštívili Banskú Štiavnicu. Doobeda sfárali do bane v Banskom múzeu v prírode. V štôlni Bartolomej a obzore Ján spoznali spôsoby, akými sa tu v minulosti dobývali strieborné a iné rudy. Potom v budove bývalého banského súdu, kde dnes sídli Mineralogické múzeum vyhľadávali minerály, ktoré môžu slúžiť ako farbivá a vďaka odbornému výkladu pracovníka múzea sa pozreli na pestrú geologickú stavbu Slovenska. Cestou domov sa krátko zastavili pri jednom zaujímavom prírodnom úkaze – kamennom mori vo Vyhniach.

(text: Mgr. Marek Šimurka)