fbpx

Študentská kvapka krvi 2022

Študentská kvapka krvi 2022

Slovenský červený kríž opäť oslovil verejnosť s témou bezpríspevkového darcovstva krvi. Kampaň Študentská kvapka krvi je zameraná hlavne na prvodarcov a mladých ľudí. Slogan 28. ročníka znie: „Pripoj sa. Wifi je aj na transfúzke.“ Aj skupinka našich maturantov odvážne prijala výzvu, prekonala svoje obavy a zúčastnila sa mobilného odberu krvi.

Milí štvrtáci, sme na vás hrdí, možno práve vaše rozhodnutie darovať krv pomôže zachrániť ľudský život.

(text: Mgr. A. Machová, foto: Mgr. A. Jamriško)