fbpx

Boli sme na Sicílii

Boli sme na Sicílii

Liceo Statale Leonardo Giarre – Sicília/Taliansko  

V dňoch 16.- 19. októbra 2022 sa konalo  pracovné stretnutie učiteľov partnerských krajín na Sicílii v Giarre. Organizátorom podujatia  bola škola Liceo Statale Leonardo v Giarre.  Účelom stretnutia  bolo dohodnúť  koordináciu a spôsob realizácie  projektu a jeho aktivít. 

Hlavným cieľom je postupne  predstaviť žiakom našej školy všetky partnerské krajiny. Vybraní žiaci spoločne s učiteľmi budú svoju školu reprezentovať rôznymi aktivitami na projektových stretnutiach. Vďaka  vzájomným návštevám sa pozrieme priamo do zahraničných škôl, budeme sa  zúčastňovať ich vyučovania a taktiež budeme môcť porovnať,  aký je život v škole u nás a aký v ostatných partnerských krajinách. Súčasťou projektu je pobyt v hostiteľských rodinách. Aj učitelia budú mať možnosť hospitovať a vyučovať v školách partnerských krajín a tým zdieľať svoje profesijné skúsenosti, metódy a formy práce , ktoré môžu následne uplatniť vo výučbe doma. Prvé školské stretnutie žiakov sa uskutoční  v marci 2023 v Nemecku. V júni 2023 bude zase naša škola hostiteľkou všetkých partnerských krajín projektu.  

Čaká nás veľa nových aktivít, netradičné formy a metódy práce, cestovanie, poznávanie a zoznamovanie sa s novými ľuďmi. Jeho podrobný priebeh budete môcť čoskoro sledovať na našej webovej stránke. 

Partnerské školy: 

Aartalschule, Aarbergen-Michelbach, Nemecko/ Hessen 

Collège Marcel Pagnol, Toulon, Francúzsko/Provence  

ZS Bila Lhota, Chudobín, Česká republika/ Olomouc 

Liceo Statale Leonardo Scientifico Giarre, Taliansko / Sicilia 

Piaristická spojená škola F.Hanáka, Prievidza, Slovensko   

(text: Mgr. Dagmar Tragorová)