fbpx

Prosba o 2 percentá

Prosba o 2 percentá

Milí rodičia, priatelia našej školy,

každoročné v tomto období sa k Vám obraciame s prosbou o poukázanie 2% zo zaplatených daní. Takto pred rokom sme plánovali vybaviť odbornú učebňu biológie a chémie, ale i zabezpečiť na chodbu variabilné sedenie. Podarilo sa, školská chodba získala pohodlné a estetický pútavé sedadlá, ktoré naši žiaci i návštevníci školy intenzívne využívajú. Vybavenie laboratória ešte nie je úplné, ale zato sme z prostriedkov 2% z daní zakúpili licenciu grafického softvéru na výučbu v technických odboroch našej SOŠ. Žiaci si to pochvaľujú.

V modernizácii školy chceme naďalej pokračovať a Vy nám v tom môžete pomôcť. Ako cieľ tohtoročnej kampane sme si stanovili vybavenie novej triedy, ktorou zvyšujeme kapacitu materskej školy od septembra 2023 o 22 miest. Ďalej plánujeme vybudovať a vybaviť učebnými pomôckami novú učebňu pre výučbu predmetov technika a praktické zručnosti.

Nebude Vás to nič stáť, stačí ak v daňovom priznaní, ktoré je potrebné podať každý rok, do kolónky poskytnutie 2% už zo zaplatenej dane, zadáte údaje Združenia rodičov pri Piaristickej spojenej škole. Štát nám ich zašle a my budeme môcť urobiť viac pre našich žiakov.

Prosíme o 2% z Vašich daní.

ÚDAJE

IČO: 36128805

Združenie rodičov pri Piaristickej spojenej škole F. Hanáka v Prievidzi

Vyhlásenie