fbpx

Mário Orság bol opäť úspešný

Mário Orság bol opäť úspešný

Mário Orság zo septimy bol opäť úspešný. Na žurnalistickej súťaži MEDart 2023, ktorú usporadúva Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, uspel v oboch kategóriách, do ktorých sa zapojil. V kategórii „Tlač“ obsadil 3. miesto a v kategórii „Audio“ získal Cenu poroty za komplexné uchopenie zaujímavej témy a spôsob spracovania rozhovoru.

(Mgr. Petra Humajová)