fbpx

Návšteva Múzea holokaustu v Seredi

Návšteva Múzea holokaustu v Seredi

19. mája 2023 sme navštívili so žiakmi z 9. A triedy, kvarty a 2. G Múzeum holokaustu v Seredi. Absolvovali sme veľmi zaujímavú prednášku s názvom Úteky z táborov smrti a prehliadku expozície múzea s odborným výkladom.

Na mieste bývalého pracovného a koncentračného tábora mali žiaci možnosť rozšíriť si poznatky o tragédii slovenských Židov počas druhej svetovej vojny a viac precítiť, aké utrpenie prežívali. Prezreli si dobové dokumenty, fotografie, predmety súvisiace s prenasledovaním a deportáciami židovských občanov do táborov smrti. Dozvedeli sa veľa o neľahkom živote v neistote a izolácii aj o odvážnych ľuďoch, ktorí sa vzopreli zlu a podieľali sa na záchrane Židov.

Veríme, že návšteva tohto pietneho miesta prispeje k formovaniu správnych hodnotových postojov detí, k hlbšiemu pochopeniu nezmyselnosti a nebezpečenstva akejkoľvek formy nenávisti, intolerancie, rasizmu, extrémizmu.

(Mgr. Martina Grolmusová)