fbpx

Akreditácia Piaristickej spojenej školy – školské vzdelávanie Erasmus + 2022/27

Akreditácia Piaristickej spojenej školy – školské vzdelávanie Erasmus + 2022/27

Liceo Statale Leonardo Giarre – Sicília/Taliansko – pracovné stretnutie učiteľov

V dňoch 16.- 19. októbra 2022 sa konalo pracovné stretnutie učiteľov partnerských krajín na Sicílii v Giarre. Organizátorom podujatia bola škola Liceo Statale Leonardo v Giarre. Účelom stretnutia bolo dohodnúť koordináciu a spôsob realizácie  projektu a jeho aktivít, pripraviť individuálne a skupinové mobility žiakov a aj  job shadowing pre učiteľov v súlade s cieľmi a aktivitami akreditovaného projektu.

Pracovného stretnutia sa okrem slovenskej skupiny učiteľov zúčastnili aj školy z ďalších 3 krajín (Francúzsko, Taliansko, Česká republika) . Komunikačným jazykom bola nemčina, angličtina a francúzština.

Cieľom projektu je postupne  predstaviť žiakom našej školy všetky partnerské krajiny. Vybraní žiaci spoločne s učiteľmi budú svoju školu reprezentovať na projektových stretnutiach a budú účastní rôznych aktivít v rámci zážitkového vyučovania. Vďaka vzájomným návštevám sa pozrieme priamo do zahraničných škôl, budeme sa zúčastňovať ich vyučovania a taktiež budeme môcť porovnať, aký je život v škole u nás a aký v ostatných partnerských krajinách. Súčasťou projektu je pobyt v hostiteľských rodinách. Počas individuálnych žiackych mobilít budú žiaci zaradení do vyučovacieho procesu v cudzom jazyku príslušnej partnerskej školy. Komunikačnými jazykmi projektu sú anglický, nemecký a francúzsky jazyk. Aj učitelia budú mať možnosť hospitovať a vyučovať v školách partnerských krajín a tým zdieľať svoje profesijné skúsenosti, metódy a formy práce , ktoré môžu následne uplatniť vo výučbe doma.

Prvé školské stretnutie skupinovej mobility žiakov sa uskutoční v marci 2023 v Nemecku. V marci vycestujú na individuálne mobility žiaci do Nemecka, Maďarska a Sicíliu. Job shadowing učiteľov je naplánovaný v marci 2023. V júni 2023 bude naša škola hostiteľkou všetkých partnerských krajín projektu.

Partnerské školy:

Aartalschule, Aarbergen-Michelbach, Nemecko/ Hessen

Collège Marcel Pagnol, Toulon, Francúzsko/Provence

ZS Bila Lhota, Chudobín, Česká republika/ Olomouc

Liceo Statale Leonardo Scientifico Giarre, Taliansko / Sicilia

Piarista Gimnázium, Kollégium Általános iskola és Óvoda, Maďarsko/ Kecskemét

(Mgr. Dagmar Tragorová)