fbpx

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

Milí študenti, všetko má svoj čas a svoju hodinu 🙂 Tešíme sa na vás v pondelok 4. 9. 2023.

Program:

 

8.00 sv. omša 

9.00 tried. hodina 

 

GYM + SOŠ 

9.00 tr. hodina 

10.00 sv. omša

Strava v školskej jedálni sa v tento deň vydáva len pre MŠ.

Žiaci prvého ročníka na strednej odbornej škole prídu na vrátnicu školy a tam si ich vyzdvihnú triedni učitelia.