fbpx

Slávnostné otvorenie školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka

A zase prišiel deň D. Ráno 4. septembra 2023 sme sa zišli v malých skupinkách vo svojich triedach na úvodných triednických hodinách. Väčšie spoločenstvo sme vytvorili neskôr na svätej omši, kde sa stretli všetci študenti SOŠ a gymnázia. Žiaci našej základnej školy mali svätú omšu ešte pred nami. Aj oni, aj my sme prosili o dary Ducha Svätého do aktuálneho školského roka. V kostole nás privítal náš nový školský spirituál páter Peter Valachovič. V kázni upriamil našu pozornosť na to, aby sme do nastávajúceho školského roka vstupovali s nádejou, nebáli sme sa spoznávať nových ľudí a získavať nové zážitky. Po skončení svätej omše nás vo svojom krátkom príhovore rovnako povzbudil aj pán riaditeľ Ambróz Jamriško. Po tomto slávnostnom dni sme pripravení začať si plniť prozaické študentské povinnosti všedných dní.

(text: Nina Sekrenešová, septima, foto: Tomáš Šimko, 3.H)