fbpx

Job shadowing na partnerskej škole – Liceo statale „Leonardo“ Linguistico v Giarre na Sicílii

Job shadowing  na partnerskej škole – Liceo statale  „Leonardo“ Linguistico v Giarre na Sicílii

1.10 .  – 8. 10. 2023

Hlavným cieľom Job shadovingu  je sledovanie práce  kolegov, ako vedú vyučovacie hodiny v ich škole, ako pracujú žiaci na hodinách, aké metódy a formy  realizujú vo vyučovacom procese so svojimi žiakmi.

Moja mobilita pozostávala z každodennej prítomnosti v partnerskej škole, kde som nielen pozorovala kolegov pri práci, ale som sa aj priamo zapojila do vyučovacieho procesu. Pozorovala som hodiny nemeckého jazyka. Páčilo sa mi využívanie moderných technológií (dotyková TV s aplikáciami priamo vo vyučovaní) ako aj metódy a formy, ktoré využívajú na hodinách cudzích jazykov.

Zaujímavý a podnetný bol pre mňa školský systém vzdelávania na Sicílii. Inkluzívne vzdelávanie je súčasťou vzdelávania v celej Európskej únii. Dozvedela som sa, ako funguje inklúzia v partnerskej škole v Giarre. Mala som  možnosť prejsť si odborné učebne, oboznámiť sa s obsahom vzdelávania na jazykovom gymnáziu a nahliadnuť do  pedagogických dokumentov študijných  programov.

Veľmi podnetná bola komunikácia s učiteľmi, vedením školy a tímom učiteľov, ktorí pracujú na projekte Erasmus +. Popoludnia sme venovali spoznávaniu kultúrnych a historických pamiatok regiónu Sicílie, ako je návšteva a prehliadka mesta Catanie, zážitkové vyučovanie v Syrakúzach, interaktívne národopisné  múzeum, návšteva historického mestečka Acireale.

Hlavným cieľom tieňovania bolo získanie nových poznatkov, ale bonusom bolo vytvorenie priateľstva a veľmi peknej vzájomnej spolupráce. Naša škola spolupracuje  s lýceom v Giarre v rámci Erasmus+ od roku 2018. Na pracovnom stretnutí v šk. roku 2023 sme opäť,  po dvojročnej prestávke  (pandémia Covid), obnovili spoluprácu v rámci Akreditovaného projektu Erasmus+ 2023/2024. Už v budúcom šk. roku by sme mohli privítať žiakov z Liceo Statale a učiteľov u nás v Prievidzi.

(Mgr. Dagmar Tragorová)