fbpx

PÁTRANIE PO BUDÚCNOSTI

PÁTRANIE PO BUDÚCNOSTI

Vybrať si povolanie v mladom veku, keď väčšina mladých ľudí ešte nevie veľa o svete, jeho fungovaní a často ani sami o sebe, sa môže zdať ako obrovský krok do neznáma. Všetko sa zdá také vzdialené a nepoznané. Možno predstava o zlyhaní či zmýlení si tej  správnej „cesty“, ktorej trasa by nás neurobila šťastnými, je strašidelnejšia ako samotná skutočnosť. Otázkou však zostáva, ak nikdy neprekročíme svoj vlastný tieň, budeme niekedy skutočne schopní objaviť nás samých? Svoje túžby, záujmy, ciele? Pravdepodobne nie! Preto sa nebojme vykročiť vpred s otvorenou mysľou, „ochutnávajme“ možnosti, ktoré nám tento svet ponúka. Učme sa, spoznávajme, skúšajme… My, študenti 1.G a kvinty, sme sa tejto možnosti chytili a na spoločenskovednom seminári nahliadame prostredníctvom besied do vnútra rôznych profesií a zároveň si tak skladáme osobné puzzle, akým  smerom by sme chceli v budúcnosti náš život nasmerovať.

Prvou inšpiráciou bola mladá podnikateľka –  majiteľka útulnej donuterie v centre Prievidze. Pani Ivka sa vyučila za kozmetičku. Ako sama hovorí, v živote by jej nenapadlo, že raz skončí v gastro rezorte. Narastajúci  stereotyp a pomaly vytrácajúca sa vášeň pre tvorenie nechtov, ju prinútili dať dokopy všetky úspory a otvoriť si spolu so svojím manželom vlastný podnik. Nápady boli rôzne, no napokon vyhrali donuty. Začiatky podľa slov milej usmievavej mladej podnikateľky  boli skutočne ťažké. Neustále  sa vracajúci  spokojní zákazníci dodali  manželom guráž. Radosť z dobre odvedenej práce im nedovoľovala vzdať sa ani v tých najhorších časoch nedávnej korony.

Zo sladkého obchodu, bola mimochodom aj sladká ochutnávka, a podnikania sme sa presunuli do sveta zákonov a práva. Právo – slovo, ktoré v sebe prirodzene nesie rešpekt a moc. Moc meniť svet a ľudí v ňom. Čo sa v skutočnosti skrýva za jeho významom? Ide len o hrubé knihy ukrývajúce state zákonov o právach a povinnostiach človeka alebo je to niečo hlbšie? Najskôr advokát a v súčasnosti prokurátor v jednom, pán Kováčik, nám prišiel porozprávať o svojej práci. Začali sme od piky, ako sa hovorí, prijímacími pohovormi na právnickú fakultu, spôsobom vyučovania, predmetmi. Nezabudol podotknúť, že štúdium práva je náročné a vyžaduje veľa úsilia, preto je veľmi dôležité dobre si to zvážiť. Zákony pribúdajú a menia sa, preto je nevyhnutné zostať stále v obraze a stále študovať. Od štúdia sme sa dostali k samotnému právu v praxi. Vďaka svojim vlastným skúsenostiam nadobudnutým z dlhoročnej praxe nám porozprával, v čom práca právnika spočíva, aké sú jeho povinnosti či náplň práce. Najskôr nás pán prokurátor uviedol do sveta práva a zákonov a potom prišiel rad na nás. Kládli sme mu rôzne otázky a z odpovedí pána Kováčika nám bolo jasné, že je pre svoje povolanie zapálený, práca ho napĺňa a robí  ho šťastným. Dovolím si tvrdiť, že jeho slová v nás zanechali skutočne dobrý dojem. Možno práve on rozsvietil tú povestnú iskričku záujmu o štúdium právnej vedy. Svet práva sme touto prednáškou uzatvorili.

Na našej spoločnej ceste za poznaním rôznych povolaní sme zatiaľ „okoštovali“ len z dvoch diametrálne odlišných povolaní. Dvoch odlišných ľudí s inými životnými príbehmi. Aj keď sa nám zdá, že títo dvaja nemajú nič spoločné, opak je pravdou. Podnikateľku Ivku a pána prokurátora Kováčika spája odvaha snívať a plniť si svoje sny. Tak isto aj my, hoci sme každý iný, s iným zázemím, možnosťami či príbehom, máme jednu vlastnosť spoločnú –schopnosť snívať.

Kto zavíta za nami na kus reči nabudúce?

(text: Simona Lomnická, 1.G, foto: Paula Čertíková, 1.G)