fbpx

…A SLOVO BOLO U BOHA

…A SLOVO BOLO U BOHA
Koncom januára sa v Trenčíne konalo krajské kolo recitačnej súťaže …a Slovo bolo u Boha. Poslaním súťaže je vytvárať a prehlbovať záujem o hodnotnú literatúru a kultivovať vzťah k rodnej reči. Hodnoty piaristického sveta v kategórii próza presvedčivo reprezentovali naše žiačky Magdaléna Hudecová zo septimy a Gréta Zemančíková zo IV. A. Obe sa umiestnili na 2. mieste, za čo im patrí náš obdiv i srdečná gratulácia.