fbpx

Stratégia podpory duševného zdravia

Stratégia podpory duševného zdravia

Dôraz na duševné zdravie detí a dospievajúcich sa v dnešnom svete stáva kľúčovou témou. Z tohto dôvodu sme sa zapojili do projektu Koalícia škôl za duševné zdravie, ktorý pomáha vytvárať prostredie podporujúce duševne zdravie. Dané prostredie zahŕňa prevenciu šikanovania, podporu inkluzivity a diverzity, ako aj poskytovanie príležitostí na rozvoj pozitívnych vzťahov medzi žiakmi a pedagógmi.
Vytvorili sme celoškolskú stratégiu duševného zdravia, kde sa dozviete bližšie informácie.

Celoškolská stratégia podpory duševného zdravia

(Mgr. Andrea Pastuchová)