fbpx

Nominácia: Plaketa Jána Amosa Komenského 2024

Nominácia: Plaketa Jána Amosa Komenského 2024

Ocenenie ku Dňu učiteľov

Dagmar Tragorová vyučuje na Piaristickom gymnáziu predmet nemecký jazyk. Ku žiakom má citlivý prístup, je u nich obľúbená, i keď nepoľavuje v náročnosti vyučovania. Pôsobí v kariérnej pozícii vedúcej predmetovej komisie cudzích jazykov. Žiakov pripravuje do rôznych jazykových i medzinárodných súťaží. Pod jej vedením žiaci dosiahli úspechy v olympiáde z nemeckého jazyka, v projekte Shiller- Rap, Juvenes Translatores, Nemčina pre bystré hlavy a  v spolupráci  s Goetheho inštitútom  nacvičili podľa knižných predlôh divadelné dramatizácie v nemeckom jazyku. Je osvedčenou triednou učiteľkou.

Dlhodobo sa zaujíma o medzinárodné výmenné programy učiteľov i žiakov. Pracovala v projektoch eTwinning, Comenius a v súčasnosti je koordinátor  Erasmus+ výmenných pobytov žiakov a učiteľov našej školy.

V kolektíve učiteľov je nositeľom dobrej nálady, optimizmu a verí v potenciál rozvoja každého jedného z nás. Je inšpiratívna, odovzdáva svoje skúsenosti a výrazne participuje na smerovaní školy. Aj preto od školského roku 2023-24 pôsobí v našej škole ako mentor učiteľov. Každý týždeň sa venuje jednému učiteľovi školy, ktorému pomáha sa posunúť v kvalite vzdelávania.

Dáška je prototypom učiteľa s veľkým srdcom. Ďakujeme, že ťa máme medzi nami!