fbpx

Celoslovenské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Celoslovenské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Tohtoročné celoslovenské kolo olympiády z francúzskeho jazyka sa konalo 9.4. 2024 v Bratislave. Z našej školy sa ho zúčastnili  celkovo štyria žiaci, čo je už samo osebe úspechom. Zmerali si sily s najlepšími zo Slovenska a obstáli veľmi dobre: v kategórii 1A Ema Cagáňová zo sekundy získala 6.miesto, v kat.2A Natália Korineková zo sexty 3.miesto, v kategórii 2B Sophia Laluhová zo septimy 4.miesto a v kat.2C René Lukáč vybojoval 3.miesto. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

(Mgr. Anna Čížová)