fbpx

Návšteva v RKC

Návšteva v RKC

Žiaci z voliteľného predmetu Cvičení z biológie boli spoznávať princípy systematickej zoológie na výstave Svet mušlí a podmorských živočíchov súkromného zberateľa Milana Berešíka. Spolu s nami bola aj učiteľka z partnerskej školy v Barcelone, ktorá je tieto dni na našej škole na job-shadowing-u v rámci programu Erasmus+.

(Mgr. Marek Šimurka)