fbpx

Najúspešnejšia škola v okrese v poskytovaní prvej pomoci

Najúspešnejšia škola v okrese v poskytovaní prvej pomoci

V okresnej súťaži v poskytovaní prvej pomoci, ktorá sa konala 15. 5. 2024 na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi, reprezentovali našu školu až tri družstvá mladých zdravotníkov – družstvo z 8-ročného gymnázia, zo 4-ročného gymnázia a po prvýkrát sa do súťaže zapojili aj deti z 1. stupňa ZŠ (členkami tohto družstva boli dievčatá zo 4. A). Čas, ktorý venovali príprave, priniesol ovocie. Všetky tri tímy boli mimoriadne úspešné. Gymnazisti získali dve 1. miesta a naši najmladší krásne 3. miesto.

Nebolo to jednoduché – veľká konkurencia, prísni porotcovia… Hodnotili sa teoretické vedomosti o Červenom kríži, o darcovstve krvi, zdravotnícke vedomosti, poznávanie liečivých rastlín. V rámci praktických disciplín absolvovali súťažiaci resuscitáciu dospelého (starší žiaci aj juniora) a ošetrovanie poranení na figurantoch. Oceňovala a bodovala sa aj tímová spolupráca, ktorú piaristické družstvá zvládli priam profesionálne.

Všetkým našim mladým zdravotníkom blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy. Tešíme sa, že mladší i starší žiaci majú záujem vzdelávať sa v oblasti poskytovania prvej pomoci a osvojovať si tieto pre život veľmi dôležité znalosti a zručnosti.

(Mgr. Martina Grolmusová a Mgr. Andrea Machová)