fbpx

Súťaže – účasť a úspechy

Súťaže – účasť a úspechy

Od februára do mája sa koná väčšina kôl prírodovedných súťaží. Naši žiaci prejavili záujem súťažiť v mnohých z nich a naši vyučujúci sa ich ochotne ujali a viedli a pomáhali im s prípravou. Vďaka tejto spolupráci mohli mnohí z nich zažiť pocit úspechu, ktorý sa nemeria len medailovými pozíciami, ale vo vyšších kategóriách súťaží je úspechom aj vôbec sa stať úspešným riešiteľom. Niektorí mali možnosť sa tešiť aj zo samotných medailových pozícií a postupu na celoslovenské kolá. Gratulujeme všetkým a chválime za snahu a čas, ktorý venovali príprave. Veď práve to je to, čo im nevezme nik – skúsenosti, poznatky, chápanie sveta, prírody a jej zákonitostí.

Biologická olympiáda

Kategória D

V teoreticko-praktickej časti v okresnom kole súťažili 2 žiačky, obe boli úspešné riešiteľky. Ema Cagáňová sa umiestnila na 8. mieste.

Kategória C

V teoreticko-praktickej časti v okresnom kole súťažili 2 žiačky.

Kategória B

Teoreticko-praktickej časti krajského kola sa zúčastnili 2 žiaci, z nich bol 1 úspešný riešiteľ.

V projektovej časti súťažil Ján J. Liener s výskumným projektom s témou: Výskyt Mn v usadených horninách hutiansko-zubereckého súvrstvia pri Jalovci a Ráztočne (Hornonitrianska kotlina) a umiestnil sa na prvom mieste.

Z krajského kola postúpil na celoslovenské kolo, kde sa umiestnil ako tretí.

Kategória A

V krajskom kole sme mali 2 úspešné riešiteľky: 6. miesto – Cigléniová, Jana, 8. miesto – Cigléniová, Dana

 

Chemická olympiáda

Kategória D

V okresnom kole súťažili 2 žiačky, obe úspešné riešiteľky, Romana Dírerová sa umiestnila na 5. mieste a Veronika Hatalová na 7. mieste. Obe postúpili do krajského kola, kde sa taktiež stali úspešnými riešiteľkami.

Kategória C

V krajskom kole súťažili 2 žiačky, z nich jedna sa stala úspešnou riešiteľkou.

Kategória B

V krajskom kole kategórie B súťažili 5 žiaci, všetci sa stali úspešnými riešiteľmi, z nich sa Daniel Kurek umiestnil na 3. mieste, Daniel Jurčák na 4. mieste a Lukáš Kulich na 6. mieste.

Kategória A

Krajského kola sa zúčastnila jedna súťažiaca.

 

Geografická olympiáda

V kategórii G (piaty ročník ZŠ) v okrenom kole súťažili 2 žiačky, z nich sa Bibiana Cagáňová stala úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa na 3. mieste. Toto kolo je v ich kategórii posledným kolom.

V kategórii F v okresnom kole súťažili 2 žiaci, z nich jedna žiačka Ema Cagáňová sa ako úspešná riešiteľka umiestnila na 5. mieste.

V kategórii E v okresnom kole súťažil 1 žiak zo ZŠ a stal sa úspešným riešiteľom.

Stredoškolská odborná činnosť

Karolína Kulichová súťažila so svojím výskumným projektom v odbore: 04 – biológia, kde na  krajskom kole obsadila 2. miesto a postúpila na celoslovenské kolo, v ktorom skončila ako úspešná riešiteľka (6.-16. miesto – poradie neurčené)