fbpx

Úspech v súťaži Literárna jar Ondreja Čiliaka

Úspech v súťaži Literárna jar Ondreja Čiliaka

V piatok 7. júna 2024 sa  v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi uskutočnilo vyhodnotenie 21. ročníka súťaže Literárna jar Ondreja Čiliaka.

Do súťaže sa v tomto ročníku zapojilo 123 autorov z celého Slovenska. Básnické a prozaické súťažné príspevky hodnotila trojčlenná porota slovenských spisovateľov v zložení: Peter Šloser, Iveta Pernišová a  Marek Mittaš.

Svoje básne do súťaže poslala aj  študentka našej sexty, Natália Korineková.  V súťažnej kategórii Mládež do 18 rokov – poézia získala úžasné 1. miesto.

Blahoželáme!

Pre milovníkov poézie pripájame aj Natáliine súťažné príspevky.

UŽ SME ODLETELI

Ticho

Pokoj prázdnych terminálov

Všetci sme odleteli

Stačilo tak málo

Ťažkého

Fádneho

Aby sme rodisko opustili

A odišli

Do vzdialených krajov

Šedý asfalt

Úzkych ulíc

Mrakodrapy zdrapili mraky

Autá

Stali sa automatmi

Človek?

Už neriadi

Už opustil tento svet

Zelené výklady

Zhnedli

Za sklom chýba svetlo

Pre chlorofyl

Kam sme to miesto pre nás

Dovliekli?

Hviezdy

Sú už len na paličke

Čo chodníky lemuje

Pravda?

Už ani mesiac nevidieť

Noc je biela

Deň je čierny

Keď opar padá na sklené steny

Chce sa mi plakať

No my sme odleteli

A nechali

Zem našu umierať

 

BÁSNIK

Prepoetizovaný literomaniak

Vpúšťa čerň atramentu

Do pijaku

Vylieva ako z fľaštičky od tušu

Svoju dušu

Na papier

Verbálne, písomne, hrotom

Nadprirodzene emocionálny

Umelec

Vidiaci rýmy v suchých kvetoch

Je neomylný

Spisuje existenčné eufemizmy

Ktoré nemajú pravidlá

On nepočíta, nevyčíta, nečíta

Iba píše

Podnety svojho srdca

Anafory sú piliermi jeho skrýše

 

OFÉLIA

Očarená bláznovstvom

Uväznená

V okovách reality

Zbiera poľné kvety

Pletie z nich vence

Košaté, voňavé

Poznačené lúkou

 

Rozmarínom

Hojí rany

Ktoré jej srdce

Zlomené, má vyryté

Verila

No vernosť sama

Ju zradila

 

Aj hľa

Hamlet

Vidí dievča plačúce

Slzy len preleje

Odíde

Nechá napospas

Dušu svetským trápeniam

 

Sama kráča lesom

Klenby oblakov

Rozprestierajú sa nad ňou

Domov

Je to miesto, po ktorom túži

Tam bude v bezpečí

V pokoji

Chránená

 

Sám On jej to vravel:

Predtým ako ťa zviazali

Zákazy, ľudské obmedzenia

Bola si slobodná

 

Predtým ako dušu

Farebnú

Bujarú a živú

Zviazalo telo zvádzajúce

Prikovalo k zemi

Ku bolestiam ľudstva

 

Úcta

Vytratila sa z pery

Tých, ktorí vraj mali milovať

Hamlet sa zbláznil

Ona uteká

Ako by len mohla ľúbiť

Človeka

Zatieneného vlastnými bludmi?

Výplodmi svojej fantázie

 

Taká láska len hubí

Schopnosti mysle

Ktorá v útrobách bola skutá

Aby milovala verne

Voľne

Nie väznená v putách