fbpx

Školský ples 2023

Školský ples 2023

Dňa 10. februára 2023 sa v kultúrnom dome v Opatovciach uskutočnil nezabudnuteľný študentský ples Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka. Ples sa začal o 19. hodine. Študenti a učitelia poňali tému Ako hviezdy na nebi doslova. Každý jeden...

Viac

Opice z našej police

Opice z našej police

Pri príležitosti stého narodenia Kristy Bendovej sa štvrtáci zapojili do zimnej výtvarnej súťaže VEĽKÉ SŤAHOVANIE OPÍC Z POLICE DO BIBIANY. Z 13 ocenených prác „uchmatli“ 4 ceny – Hanka, Janko, Adamko a Gabko (chýba na foto)...

Viac

Opäť postup na celoslovenské kolo OFJ

Opäť postup na celoslovenské kolo OFJ

Včera sa v Trenčíne na pôde Gymnázia Ľudovíta Štúra uskutočnilo Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Úspešne nás reprezentovali 4 žiačky. Agátka Šmýkalová zo sekundy a Dominika Rybárová z kvarty obsadili 2. miesta. Zuzka Cagáňová z...

Viac

Kokosy na snehu

Kokosy na snehu

V pondelok 23. januára sa začalo dobrodružstvo nás – žiakov 7.A a sekundy. Netrpezlivo sme vyčkávali na odchod rodičov, ktorí nás vyprevádzali a na príchod našich pánov učiteľov a učiteliek v zložení: p. uč. Orlík, Fungáč a p. uč. Píšová a M...

Viac

Vidieť chudobných okolo seba

Vidieť chudobných okolo seba

V PSŠ na prvom stupni ZŠ sa odohrala milá udalosť: žiačky Janka Cholevová (II.B) a Bibianka Cagáňová (IV.A) vyhrali výtvarnú súťaž Vidieť chudobných okolo seba. Získali dve prvé miesta vo svojej vekovej kategórii spomedzi všetkých žiakov na...

Viac

Prosba o 2 percentá

Prosba o 2 percentá

Milí rodičia, priatelia našej školy, každoročné v tomto období sa k Vám obraciame s prosbou o poukázanie 2% zo zaplatených daní. Takto pred rokom sme plánovali vybaviť odbornú učebňu biológie a chémie, ale i zabezpečiť na chodbu variabilné...

Viac