fbpx

PO STOPÁCH FRANTIŠKY PÁLFIOVEJ

PO STOPÁCH FRANTIŠKY PÁLFIOVEJ

Krik obchodníkov, ponúkajúcich len to najlepšie zo svojho remesla, čerstvá vôňa napečeného chleba, nesúca sa z pekárovho domu rovno na zámok, urodzené dámy a hradní páni, majestátne hradby, ukrývajúce za svojimi  stenami spleť dávnych tajomstiev...

Viac

Športový deň v ŠKD

Športový deň v ŠKD

12.10. 2023 sa žiaci v ŠKD zabavili na školskom dvore na športovom popoludní.  Súťažné hry pre nich pripravila p. uč. Monika Píšová a na pomoc pri stanovištiach sme si prizvali aj študentky z odboru učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo z našej...

Viac

Školské kolo Zenitu v programovaní 2023

Školské kolo Zenitu v programovaní 2023

Znova sme sa zapojili do programátorskej súťaže Zenit, tentokrát vo štvorici (Šimon Jurica, Martin Turčan, Jakub Kováčik a Jozef Prášek). Chalani sa 4 hodiny borili s úlohami a skončili v poradí, v akom sú uvedení v zátvorke.  Zo školského kola...

Viac

Mária Terézia medzi štvrtákmi

Mária Terézia medzi štvrtákmi

V 4.A a v 4. B triede na hodinu vlastivedy zavítala kráľovná Uhorska – Mária Terézia. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií z jej života, pracovali sme tiež s pojmovou mapou a interaktívnym cvičením. (Mgr. Mária Mačuhová)

Viac

Milión detí sa modlí ruženec 2023

Milión detí sa modlí ruženec 2023

Dňa 18. 10. 2023 sa naša škola podieľala na iniciatíve pápežských misijných diel s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“. Tento rok pripravila obohatenie tejto modlitby tvoriví študenti triedy sekundy a ochotný študent z tercie...

Viac