fbpx

Šaliansky Maťko

Naša škola sa snaží podporovať talenty detí. Preto sa uskutočnilo aj školské kolo recitačnej  súťaže Šaliansky Maťko. Deti 2., 3. a 4. ročníka predniesli pekné povesti.

Viac

Pytagoriáda

Dňa 8. decembra sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Spomedzi žiakov prvého stupňa ZŠ súťažili žiaci 3. a 4. ročníka.

Viac