fbpx

Nový učebný odbor

V školskom roku 2016/2017 otvárame nový 3-ročný učebný odbor 6475 H technicko-administratívny pracovník. Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy, pracovať v tíme,  prevziať zodpovednosť a vykonávať...

Viac

Púť k relikviám sv. Terezky do Žiliny

Ak máte záujem 21.1. 2016 o púť k relikviám sv. Terézie z Lisieux do Žiliny-Vlčince, ktorú organizuje Misijný klub vo farnosti Prievidza-mesto, môžete sa prihlásiť osobne u p. uč. L. Blašku alebo p. uč. E. Blaškovej v zborovni našej školy...

Viac