fbpx

5. programátor v kraji

5. programátor v kraji

Kde bolo tam bolo, bolo raz 23 programátorov z trenčianskeho kraja (z toho 2 dievčatá), ktorí sa rozhodli stráviť 4 intenzívne hodiny včerajšieho dňa (štvrtok, 25.11. 2021) napínaním svojich „mozgových svalov“. Dištančne, z domu, v...

Viac

Imatrikulácie 1.G

Imatrikulácie 1.G

Tradícia pokračuje. Aj tento rok sa naši druháci z 2.G podujali úlohy organizátorov tohtoročných imatrikulácií pre žiakov z 1.G. Avšak treba povedať, že to nezobrali na ľahkú váhu. Poctivo plánovali program niekoľko týždňov dopredu a všetka tá...

Viac

Imatrikulácie Príma 2021

Imatrikulácie Príma 2021

Dňa 27.10. boli prímani oficiálne prijatí medzi študentov Piaristického gymnázia. Konala sa totiž ich imatrikulácia. Zaujímavý a na nápady bohatý program si pre nich pripravili študenti z kvarty. Hneď ráno, po príchode do školy, prímanov milo...

Viac

Budujeme vzťahy a zbožnosť

Budujeme vzťahy a zbožnosť

Na prelome októbra a novembra mali deti druhého stupňa ZŠ a nižšieho gymnázia možnosť zažiť jednodňovú duchovnú obnovu v exercičnom dome v Chrenovci. Celý program obnov bol zameraný na povzbudenie detí vo viere a upevnenie ich vzájomných vzťahov...

Viac

Kreatívne stvárnenia stavby bunky

Kreatívne stvárnenia stavby bunky

Kto chce pochopiť živú prírodu, potrebuje pochopiť jej základný stavebný „kameň“. Aj porozumenie horúcim témam dnešnej doby (vírusová infekcia, princíp fungovania vakcín) je závislé na porozumení bunke. Mnohí z nás na strednej toto...

Viac

Kurz sebapoznania

Kurz sebapoznania

Poznať samých seba je veľmi dôležité – pre úspech v živote, pre voľbu správneho povolania, ale  aj pre výber vhodného životného partnera, či pre radosť z každého dňa.  To, kým skutočne sme a do akej miery si to uvedomujeme, je základom našej...

Viac

Workshop Projektový manažment

Workshop Projektový manažment

Dnes sa u nás konal 90min workshop na tému Projektový manažment. Zúčastnili sa ho dievčatá z 1.G a z 2.G. Vďaka občianskemu združeniu “Aj ty v IT” sa dievčatá dozvedeli napríklad aj to, čo je to Ganttov diagram. Vo dvojiciach sa snažili...

Viac