fbpx

I am Remarkable

I am Remarkable

Vďaka občianskemu združeniu „Aj ty v IT“ je na Slovensku od roku 2012 široká paleta možností zameraná na podporu dievčat vo svete IT. Naše študentky z 1.G a 2.G mali dnes šancu zúčastniť sa 90 min online workshopu „I am...

Viac

Projekt EkoAlarm

Projekt EkoAlarm

Budovanie vzťahu k prírode a k jej ochrane je oblasť, na ktorej našej škole mimoriadne záleží. Preto nás veľmi teší, že sme sa stali súčasťou projektu EkoAlarm, ktorého cieľom je zavedenie systému triedeného odpadu. Sme jednou z 380 škôl, ktorej...

Viac

Micro:bity v akcii

Micro:bity v akcii

Nie, nejedná sa o výpredaj za zvýhodnené ceny. Pod „akciou“ myslím ich reálne použitie vo výučbe. Pred časom sme vďaka nadácii Telekom získali do školy sadu Micro:bitov s príslušenstvom (malé programovateľné mikropočítače). Kvôli...

Viac

Účelové cvičenie – Bralova skala

Účelové cvičenie – Bralova skala

Z prázdninových online dotazníkov vyplynulo, že viacerí naši prváci z 1.G majú radi turistiku, prírodu a hory. Tak sme sa rozhodli vo štvrtok si to overiť v praxi. Začali sme v triede krátkym videom o prvej pomoci od známeho YouTubera Baštrnga...

Viac

Stredoškolské štipendium

(školský rok 2020/2021) Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), podľa § 149 Štipendium. Môžeš oň požiadať, ak: si žiakom denného štúdia strednej školy Piaristické...

Viac

Začiatok školského roka

Začiatok školského roka

Tešíme sa na vás vo štvrtok 2.9. 2021, kedy otvoríme nový školský rok 2021/2022. Podmienkou nástupu do školy je vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je možné jednoducho elektronicky vyplniť aj cez EduPage. Program 2.9. 2021 8:00 Sv. omša pre...

Viac

Oneskorené imatrikulácie triedy prima

Oneskorené imatrikulácie triedy prima

Keďže kvôli protipandemickým opatreniam nám na začiatku školského roka nebolo umožnené, aby trieda kvarta odimatrikulovala našich malých primanov, nachystali sme im malé prekvapenie na záver – sladké tortičky a rúška. (text a foto: Mgr...

Viac