Aktuálne

Výstava jesenných plodov

V polovici septembra sa v priestoroch školy objavila výstavka zeleniny, ovocia a lesných plodov, ktoré sú typické pre jesenné mesiace. Výstavka vznikla zásluhou žiakov 6.A a prímy, ktorí si takto spolu s pani učiteľkou A. Čížovou mohli názorne...

Viac

Jesenný zber papiera

V dňoch 8. 10. (pondelok) – 12. 10. 2018 (piatok) sa uskutoční  zber papiera. Papier je možné priniesť ráno 7:00 – 8:00 a poobede 14:00 – 16:00 na školský dvor, prípadne odovzdať priamo v zberných surovinách a priniesť potvrdenie a peniaze. V...

Viac

Vzácna návšteva

Vo štvrtok 20.septembra sme v našej škole privítali  vzácneho a zaujímavého hosťa – pátra Róberta Baleka SVD, verbistu a misionára. Ako misionár slúži už takmer deväť rokov v Rusku. Pôsobil v Moskve, v Tambove, v Irkutsku a v súčasnosti je na...

Viac

Pozvánka na finále vo futbale

Pozrite si video z posledného finále nášho školského florbalového turnaja!! Zároveň vás týmto pozývame na finále futbalového turnaja spojené s Gólom za život, ktoré sa uskutoční v piatok 28. septembra 2018 na školskom ihrisku. Program bude: 13:45...

Viac

Ako nepodľahnúť…

Deti, žiaci základných a stredných škôl predstavujú veľmi rizikovú skupinu vo vzťahu k rôznym závislostiam. Tým narastá potreba účinnej prevencie (čiže predchádzania závislostiam) a najmä pri­márnej prevencie, ktorá kladie dôraz na tie skupiny...

Viac

Stredoškolské sociálne štipendium

Stredoškolské sociálne štipendium (školský rok 2018/2019)   Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  podľa § 149 Štipendium.   Môžeš oň požiadať, ak: si...

Viac