Piaristická stredná odborná škola Františka Hanáka, Prievidza

Začali sa letné prázdniny

Prajeme príjemné prežitie letných prázdnin všetkým našim pátrom, kolegom, žiakom a študentom. Všetci sa spolu opäť stretneme 2. septembra 2014 o 8:45 v triedach na triednických hodinách. vedenie školy

Viac

Exkurzia do Viedne

[tabs][thead][tab class=“active“ type=“tab“ href=“#dws_first_tab63″ title=“Článok“][tab class=““ type=“tab“ href=“#dws_tab909479563″...

Viac

Rozlúčka s maturantmi

[tabs][thead][tab class=“active“ type=“tab“ href=“#dws_first_tab68″ title=“Článok“][tab class=““ type=“tab“ href=“#dws_tab580253568″ title=“Fotky...

Viac