fbpx

Naši absolventi

Posledné dni v škole boli pre našich žiakov – murárov veľkou zaberačkou. Čakali ich v dňoch 20. – 23. júna 2016 záverečné skúšky (písomné, praktické a ústne), kde mohli preukázať získané vedomosti a zručnosti  vo svojom študovanom...

Viac

Riaditeľské voľno – 28.6.2016

V súlade s ustanovením § 150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že na 28.6.2016 bolo rozhodnutím riaditeľky Piaristickej...

Viac

Ocenení žiaci

Dňa 15. 6. 2016 boli naši žiaci ocenení za aktívnu spoluprácu so spoločnosťou Agentúra Tympany, s. r. o. Žiaci sa zapojili do prípravy návrhov študentského trička.

Viac

Prosíme o podporu

Milí rodičia a priatelia školy opäť sa uchádzame o peňažný príspevok v Raiffeisen banke. Podali sme projekt s názvom „Meracie senzory“. Dostali sme sa do užšieho výberu medzi 3 podané projekty.  Prosíme Vás, o hlas za tento projekt. Minule nám...

Viac