fbpx

Súdržnosť a vytrvalosť

tieto dve vlastnosti nás spojili v novembri a decembri v roku 2019. Vďaka nim sme dosiahli úspech, vyhrali sme v súťaži výpočtovú techniku v hodnote 5000 eur. Práve dnes 25. marca nám ju doviezli do školy. Museli sme byť trpezliví, ale máme ju...

Viac

Prerušenie vyučovania!

Na základe rozhodnutia krízového štábu SR a v súlade s usmernením ministerky školstva SR(vid pripojený súbor). je prerušené vyučovanie prezenčnou formou v termíne od 16.3.- 27.3.2020. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou t.j zadania budú...

Viac

PRAX PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA

Hodiny praxe sú pre žiačky SOŠ odbor pedagogický asistent veľmi zábavné a tvorivé. Každý týždeň vyrábame didaktické pomôcky, ktoré po dokončení využívajú deti našej školy so špeciálnými výchovno vzdelávacími potrebami. Tešíme sa, že im vieme...

Viac

Učiteľstvo v MŠ hravo a tvorivo

Ziačky SOŠ odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo si pripravili pre deti z našej materskej školy a prváčikov základnej školy rozprávkové divadlo „Popoluška“. Deťom sa to veľmi páčilo čo ocenili veľkým potleskom.   

Viac