Piaristická stredná odborná škola Františka Hanáka, Prievidza

Jesenný zber papiera

V dňoch 3. 10. (pondelok) – 7.10. 2016 (piatok) sa uskutoční  zber papiera. Papier je možné priniesť ráno 7:00 – 8:00 a poobede 14:00 – 16:00 na školský dvor, prípadne odovzdať priamo v zberných surovinách a priniesť potvrdenie a peniaze. V tomto...

Viac

Oznam pre stravníkov

Oznamujeme stravníkom, že obedy sa dňa 5.9.2016 (pondelok) vydávajú v ŠJ v čase od 10,30 hod.  do 12,00 hod. Od utorku 6.9.2016 sú časy výdaja obeda také, ako minulý školský rok.

Viac

Naši absolventi

Posledné dni v škole boli pre našich žiakov – murárov veľkou zaberačkou. Čakali ich v dňoch 20. – 23. júna 2016 záverečné skúšky (písomné, praktické a ústne), kde mohli preukázať získané vedomosti a zručnosti  vo svojom študovanom...

Viac