Piaristická stredná odborná škola Františka Hanáka, Prievidza

Oznam

Milí rodičia, žiaci, študenti, aj my, učitelia našej školy, sme sa rozhodli pokračovať v štrajku štafetovou formou na podnet iniciatívy žilinských učiteľov, lebo nám nie je jedno, ako vyzerá naše školstvo. Bojujeme aj za Vaše kvalitné vzdelávanie...

Viac

Oznam

Na základe žiadosti pedagogických pracovníkov školy Vás pozývame na mimoriadne plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 9.2.2016 o 17,00 hod. v piaristickom kostole. Program – súčasná situácia v školstve a jej dosah na našu...

Viac

Oznam

Milí rodičia, dňa 10.12.2015  sa koná akcia Babyssiting Day – Deň varovania. Štát poskytuje na vzdelávanie a výchovu Vášho dieťaťa tak malé prostriedky, že to pokryje výdavky iba na jeho stráženie – varovanie. Pripravovaný  babysitting  je ale...

Viac

Učebné odbory pre školský rok 2016/2017

V školskom roku 2016/2017 otvárame na našej strednej odbornej škole nasledovné odbory: stavebná výroba – dvojročný učebný odbor pre žiakov, ktorí neukončili základnú školu murár – trojročný učebný odbor grafik digitálnych médií...

Viac