fbpx

Jarný zber papiera

V dňoch 4. 4. (pondelok) – 8. 4. 2016 (piatok) sa uskutoční zber papiera. Papier je možné priniesť ráno 7:00 – 8:00 a poobede 14:00 – 16:00 na školský dvor, prípadne odovzdať priamo v zberných surovinách a priniesť potvrdenie a peniaze. V tomto...

Viac

Deň otvorených dverí na gymnáziu a SOŠ

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí navštívili našu školu počas prezentačnej akcie Deň otvorených dverí uskutočnenej dňa 26.2.2016. Chodby sa zaplnili a učebne ožili interaktívnym programom pre návštevníkov. Zároveň oznamujeme širokej...

Viac