fbpx

Európa v škole

Zdá sa ti, že už máš všetky súťaže vyskúšané? Máš pocit, že v tebe drieme talent, o ktorom nevieme? Máš chuť reprezentovať svoju školu, ale doteraz si nenašiel vhodnú oblasť alebo tému? Je tu „Európa v škole“...

Viac

Roztancovali sme námestie

V piatok 2. októbra 2015 sa prievidzské námestie Slobody zaplnilo mladými ľuďmi z viacerých škôl a organizácií, aby sa zúčastnili prezentácie stredných škôl pod názvom Deň s mládežou. Na tomto podujatí sme nemohli chýbať!

Viac

Stredoškolské štipendiá

Stredoškolské sociálne štipendium   (školský rok 2015/2016) Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  podľa  § 149...

Viac

Začiatok školského roka 2015/2016

Začiatok školského roka 2015/2016 je 2.septembra 2015. Žiaci II.F, III.F. II.E a III.E sa stretnú so svojimi triednymi vyučujúcimi o 7:50 vo svojich pôvodných triedach. Žiaci, ktorí k nám nastupujú do prvých ročníkov v odbore stavebná výroba a...

Viac

Odborná exkurzia

Dňa 29. 5. 2015 sme sa zúčastnili odbornej exkurzie závodu PORFIX – Zemianske Kostoľany zameranej na výrobu ľahkých betónov . Po príchode do závodu sme si najskôr vypočuli históriu a vývoj výroby pórobetónu a  technických zariadení,  potom sme...

Viac