fbpx

Stredoškolské štipendiá

Stredoškolské sociálne štipendium   (školský rok 2015/2016) Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  podľa  § 149...

Viac

Začiatok školského roka 2015/2016

Začiatok školského roka 2015/2016 je 2.septembra 2015. Žiaci II.F, III.F. II.E a III.E sa stretnú so svojimi triednymi vyučujúcimi o 7:50 vo svojich pôvodných triedach. Žiaci, ktorí k nám nastupujú do prvých ročníkov v odbore stavebná výroba a...

Viac

Odborná exkurzia

Dňa 29. 5. 2015 sme sa zúčastnili odbornej exkurzie závodu PORFIX – Zemianske Kostoľany zameranej na výrobu ľahkých betónov . Po príchode do závodu sme si najskôr vypočuli históriu a vývoj výroby pórobetónu a  technických zariadení,  potom sme...

Viac

Oznam

Najbližšie konzultácie vo Vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania budú 20.5.2015 o 14:00 v učebni č. 48.

Viac