Piaristická stredná odborná škola Františka Hanáka, Prievidza

Deň otvorených dverí na gymnáziu a SOŠ

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí navštívili našu školu počas prezentačnej akcie Deň otvorených dverí uskutočnenej dňa 26.2.2016. Chodby sa zaplnili a učebne ožili interaktívnym programom pre návštevníkov. Zároveň oznamujeme širokej...

Viac

Prijímacie konanie

Pre informácie o ďalších odboroch a dôležitých dokumentoch rolujte nižšie Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo   Záväzne potvrdenie o nastúpení- nenastúpení na štúdium Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021...

Viac

Deň otvorených dverí – 26. február 2016

Všetkých rodičov, priateľov našej školy, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v piatok 26. februára 2016. V tento deň otvoríme dvere do každej našej organizačnej zložky (materská škola...

Viac

Oznam

Milí rodičia, žiaci, študenti, aj my, učitelia našej školy, sme sa rozhodli pokračovať v štrajku štafetovou formou na podnet iniciatívy žilinských učiteľov, lebo nám nie je jedno, ako vyzerá naše školstvo. Bojujeme aj za Vaše kvalitné vzdelávanie...

Viac

Oznam

Na základe žiadosti pedagogických pracovníkov školy Vás pozývame na mimoriadne plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 9.2.2016 o 17,00 hod. v piaristickom kostole. Program – súčasná situácia v školstve a jej dosah na našu...

Viac