Piaristická stredná odborná škola Františka Hanáka, Prievidza

Oznam pre stravníkov

Oznamujeme stravníkom, že obedy sa dňa 5.9.2016 (pondelok) vydávajú v ŠJ v čase od 10,30 hod.  do 12,00 hod. Od utorku 6.9.2016 sú časy výdaja obeda také, ako minulý školský rok.

Viac

Naši absolventi

Posledné dni v škole boli pre našich žiakov – murárov veľkou zaberačkou. Čakali ich v dňoch 20. – 23. júna 2016 záverečné skúšky (písomné, praktické a ústne), kde mohli preukázať získané vedomosti a zručnosti  vo svojom študovanom...

Viac

Riaditeľské voľno – 28.6.2016

V súlade s ustanovením § 150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že na 28.6.2016 bolo rozhodnutím riaditeľky Piaristickej...

Viac