Piaristická stredná odborná škola Františka Hanáka, Prievidza

Riaditeľské voľno – 28.6.2016

V súlade s ustanovením § 150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že na 28.6.2016 bolo rozhodnutím riaditeľky Piaristickej...

Viac

Ocenení žiaci

Dňa 15. 6. 2016 boli naši žiaci ocenení za aktívnu spoluprácu so spoločnosťou Agentúra Tympany, s. r. o. Žiaci sa zapojili do prípravy návrhov študentského trička.

Viac

Prosíme o podporu

Milí rodičia a priatelia školy opäť sa uchádzame o peňažný príspevok v Raiffeisen banke. Podali sme projekt s názvom „Meracie senzory“. Dostali sme sa do užšieho výberu medzi 3 podané projekty.  Prosíme Vás, o hlas za tento projekt. Minule nám...

Viac

Príprava na záverečné skúšky

Naši murári sa pripravujú na záverečné skúšky. Po troch rokoch usilovnej prípravy na teoretickom i praktickom vyučovaní pod vedením majstra odborného výcviku, Tomáša Bukaya, žiaci prerobili a zrekonštruovali priestory v budove Žilinskej...

Viac

Čestné uznanie 2

Ako sme už skôr informovali, študent 1.F. Matej Volf získal na krajskej súťaži amatérskej fotografie AMFO Trenčianského kraja čestné uznanie za svoje čiernobiele fotografie. Okrem neho získal čestné uznanie v kategórii multimediálna prezentácia...

Viac