fbpx

Odborná exkurzia

Dňa 29. 5. 2015 sme sa zúčastnili odbornej exkurzie závodu PORFIX – Zemianske Kostoľany zameranej na výrobu ľahkých betónov . Po príchode do závodu sme si najskôr vypočuli históriu a vývoj výroby pórobetónu a  technických zariadení,  potom sme...

Viac

Oznam

Najbližšie konzultácie vo Vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania budú 20.5.2015 o 14:00 v učebni č. 48.

Viac

Oznam

Konzultácie z matematiky vo Vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania  budú dňa 7.5.2015 o 14:00 v učebni č. 48 v hlavnej budove Piaristickej spojenej školy.

Viac

Oznam

Najbližšie konzultácie vo Vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania budú dňa 30.4.2015 o 14:00 z matematiky v učebni č. 48 v hlavnej budove Piaristickej spojenej školy.

Viac

Veľtrh CONECO

Každoročne sa koná veľtrh CONECO, ktorého sme sa aj mi zúčastnili žiaci SOŠ dňa 26. 3. 2015. Výstava prináša možnosti vidieť nové trendy v stavebníctve, architektúre všetko potrebné pre stavbu a rekonštrukciu: od stavebných materiálov, okná...

Viac