fbpx

Exkurzia Bratislava

19.11.2013 boli naši žiaci, grafici a murári, na exkurzii v hlavnom meste Bratislave.  Cieľom exkurzie bolo bližšie sa oboznámiť s minulosťou štúrovskej generácie a prakticky si vyskúšať  doteraz získané vedomosti z fotografovania. Prezreli sme...

Viac

Sociálne štipendium

Oznamujeme záujemcom o poskytnutie sociálneho štipendia, že 30. september 2013 je termín na doručenie žiadosti. Všetky potrebné doklady za rok 2012 treba priniesť na sekretariát školy. Pokyny nájdete na strane 2 v priloženom tlačive.

Viac